Κατασκευή τοιχίου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρωην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών