main img main img main img main img main img main img main img main img

Αγορά ακινήτου/των για την ανέγερση σχολικής στέγης 2/θέσιου νηπιαγωγείου και 12/θέσιου δημοτικού σχολείου στην Ανάληψη της ΔΚ Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου