Αγορά ακινήτου/των για την ανέγερση σχολικής στέγης και συγκεκριμένα 12/θέσιου δημοτικού σχολείου στις Γούβες ΔΚ Γουβών του Δήμου Χερσονήσου