ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2020-2021»