Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΔΕ Β. Βρεφοκόμων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων