main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΟΧ2/2016 - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

copyright © Δήμος Χερσονήσου