Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού συνολικά 6 ατόμων , ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης