main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΟΧ4 2018 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

Ανακοίνωση πρόσληψης με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ενός(1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου