ΣΟΧ4_2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου μας , για την υλοποίηση της δράσης : Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2019-2020 συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία: