Εξαιρετικά επείγουσα ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

 

Ο Δήμος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, ζητά επειγόντως  

 

- έναν (1) Νοσοκόμο (Απόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων και άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή τελειόφοιτος σχολής νοσοκόμων)

 

- έναν (1) Αποθηκάριο (Τουλάχιστον Απόφοιτο Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται)

 

- έναν (1) Βοηθό Μαγείρου (Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή (ΥΕ) με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται)

 

- έναν (1) Ειδικό Τεχνίτη (Απόφοιτο Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83, ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη, ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικός τεχνίτης με εμπειρία στην ειδικότητα ηλεκτροτεχνίτη που να αποδεικνύεται)

 

- έναν (1) Προσωπικό καθαριότητας  (Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα),

 

για την κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δημαρχείο, στις Γούρνες (εντός της πρώην αμερικανικής βάσης) μέχρι και την Πέμπτη 19 Ιουλίου, στις 15.00. Επίσης, στο e-mail: protocol@hersonisos.gr  και στο φαξ: 2813 404608.

Πληροφορίες στο τηλ: 2813 404663.

 

Εκ του Δήμου Χερσονήσου

Γούρνες: 17/7/2018

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ