main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίζει από  05.06.2019  και λήγει στις  14.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

 

 

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου