Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας " Μίσθωση Χημικών Τουαλετών"

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία