Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Κλειστών Γυμναστηρίων Δήμου Χερσονήσου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου,  λαμβάνοντας υπόψιν του τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων για τα μέτρα προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χερσονήσου (Φιλωνίδειο Κλειστό Γυμναστήριο Λ. Χερσονήσου και Κλειστό Γυμναστήριο Γουρνών) από τις 12 έως και τις 25 Μαρτίου 2020. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

 

Κ.Ε.Δ.Χ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΚΗΣ