Επικαιρότητα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης ΔΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης ΔΣ

05/08/2022 10:10
περίληψη 16ης συνεδρίασης 2022

περίληψη 16ης συνεδρίασης 2022

05/08/2022 10:09
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

25/07/2022 11:15
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 2022

27/06/2022 07:47
Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

03/09/2021 15:06
Περί έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας  στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια»

Περί έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδού Δημοκρατίας στα Μάλια»

14/01/2020 08:08
Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της  25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου : «Ανάπλαση  των οδών Μίνωος , Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου : «Ανάπλαση των οδών Μίνωος , Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

14/01/2020 08:04
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2019 - έκτακτη συνεδρίαση

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2019 - έκτακτη συνεδρίαση

18/11/2019 11:02
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου

31/07/2019 12:48
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου

30/07/2019 11:24
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

05/06/2012 15:55
Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012

Περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού για το έτος 2012

17/05/2012 15:16