main img main img main img main img main img main img main img main img

Περί έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου : «Ανάπλαση των οδών Μίνωος , Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

copyright © Δήμος Χερσονήσου