Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου