Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου