Πρόσκληση στην 27η ειδική συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου