Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για:

α) Πρόσβαση και διέλευση διερχομένων πεζών στον αιγιαλό στην περιοχή Δρέπανος Λ.Χερσονήσου.

β) τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

A. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Περί αγοράς ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας της Μαρίας Πάτερου, που βρίσκεται στη θέση «Χαλέπα» εντός οικισμού Γωνιών, του Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

2. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Α.Ε. (FOUR SEASONS APTS) που βρίσκεται στον Λιμένα Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

3. Περί βεβαίωσης και είσπραξης Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για τον οφειλέτη με κωδ. Οικονομικής Διαχείρισης 3261.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Περί βεβαίωσης και είσπραξης Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για τον οφειλέτη με κωδ. Οικονομικής Διαχείρισης 10835.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Λήψη απόφασης για εκλογή υδρονομέων άρδευσης.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 676/15-01-2021 αίτηση της κας Αναστασάκη Μαρίας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

7. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: H με αρ. πρωτ. εισερχ. 3736/2021 αίτηση της κας Παπαδάκη Κλειώς – Ραφαέλας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

8. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ), ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΜΜ.- ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε», με διαχειριστές-εκπροσώπους τους κ.ΚΟΥΝΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και κ.ΚΟΥΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, που βρίσκεται εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία “PALM BEACH”, στην οδό 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου μας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

9. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΗ), ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΕΜΜ.- ΚΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε», με διαχειριστές-εκπροσώπους τους κ.ΚΟΥΝΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και κ.ΚΟΥΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, που βρίσκεται εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία “PALM BEACH”, στην οδό 25ης Μαρτίου στο Λιμ.Χερσονήσου της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου μας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

10. Έγκριση σχεδίου συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και του σωματείου με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΩΝ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

11. Τροποποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Χερσονήσου έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κωνσταντίνος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος