Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

 

Δειτε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως είναι αναρτημένη στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".