main img main img main img main img main img main img main img main img

Ενημέρωση κοινοτικών εκλογέων για εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μας

 

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που διαμένουν στο Δήμο Χερσονήσου και επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Χερσονήσου προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς αυτοδιοικητικές (δημοτικές και περιφερειακές εκλογές) καθώς και  για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, να προσέλθουν μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου με το ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας τους (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

 

Επίσης όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μας παρακαλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου μέχρι την ίδια παραπάνω προθεσμία προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου