Καταβολή μισθωμάτων για την κατανομή βοσκοτόπων έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                         Λ. Χερσονήσου  30/11/2017         

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    

 

 

 

Καταβολή μισθωμάτων για την κατανομή βοσκοτόπων έτους 2016


 Ο Δήμος Χερσονήσου, μετά την παραλαβή των κυρωμένων καταστάσεων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων, για το έτος 2016, καλεί τους κτηνοτρόφους στους οποίους κατανεμήθηκαν δημόσιες βοσκήσιμες γαίες, να προσέλθουν στο δήμο, προκειμένου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση για το ύψος του οφειλόμενου μισθώματος και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής.

 

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής, σε τραπεζικό λογαριασμό της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, μέχρι 31/12/2017. Το ύψος της οφειλής αντιστοιχεί στην συνολική έκταση της δημόσιας έκτασης που έχει κατανεμηθεί (0,4 ευρώ ανά στρέμμα).

 

Οι υπόχρεοι που δεν θα καταβάλουν τη βεβαιωμένη οφειλή του έτους 2016, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε κατανομή δημόσιου βοσκοτόπου το έτος 2018.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής  του Δήμου Χερσονήσου (στα τηλέφωνα: 2897 340021 – κ. Χρονάκης Γ., 2897340022 – κ. Ζηδιανάκης Ι.)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ