main img main img main img main img main img main img main img main img

Xορήγησης άδειας χρήσης ύδατος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

  Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 

 

 

Λ. Χερσονήσου,  15/9/2015

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

            Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης άδειας χρήσης ύδατος, χωρίς την καταβολή προστίμου, λήγει τις 30-9-2015. Η προθεσμία αυτή αφορά όλους τους κατόχους υδροληψιών (γεωτρήσεις, πηγάδια κ.α.) είτε τις χρησιμοποιούν είτε πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουν. Όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από 1-10-2015 και μετά θα του επιβάλλεται πρόστιμο όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 101123/17.6.15 ΚΥΑ.

 

          Τονίζεται ότι η απογραφή που πραγματοποιήθηκε στο ΕΜΣΥ με τις αιτήσεις-δηλώσεις εγγραφής σημείου υδροληψίας δεν αποτελεί άδεια χρήσης νερού.

 

           Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους γεωπόνους του Δήμου Ζηδιανάκη Ιωάννη και Χρονάκη Γεώργιο στα τηλέφωνα 28973 40022 και 28973 40021.

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Δ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Κατσαμποξάκης

 

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου