main img main img main img main img main img main img main img main img

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αδειοδότηση Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Χρήσεων Ύδατος

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Λιμένας Χερσονήσου 10/12/2014

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αδειοδότηση Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Χρήσεων Ύδατος

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ.146896/27-10-2014(ΦΕΚ Β΄2878/27-10-2014) Κ.Υ.Α.

«Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με την οποία:

1) Καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.

2) Καθορίζονται οι κατηγορίες των αδειών χρήσης των υδάτων και της εκτέλεσης των έργων αξιοποίησης αυτών.

3) Καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση που πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία υποδοχής της των ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού.

4) Ορίζεται νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα (ενεργά ή ανενεργά), μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 και δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Για τα ενεργά σημεία υποχρεωτικά ακολουθεί αίτηση για αδειοδότηση.

5) Ορίζεται ως νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης αδειών χρήσης νερού για όσα υδροληπτικά έργα αφού πρώτα έχουν γίνει αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. η  30/4/2015.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Δήμο όπου υπάγεται η υδροληψία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου στα τηλέφωνα:

28973-40018 (Κοροβέζου Μαρία)

28973-40021 (Χρονάκης  Γιώργος)

 

 

 

Σας επισυνάπτουμε την Κ.Υ.Α και τις σχετικές αιτήσεις:

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου