main img main img main img main img main img main img main img main img

ενημερωτική εκδήλωσηγια τις επιδοτούμενες επενδύσεις του αγροκτηνοτροφικού τομέα μέσω των "Σχεδίων Βελτίωσης"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία  με το Δήμο Χερσονήσου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, μέσα από τα «Σχέδια Βελτίωσης».

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 16/02/2018 και ώρα 6.30 μ.μ. στην Επισκοπή, στην αίθουσα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να είναι κάποιος υποψήφιος (ως φυσικό πρόσωπο) είναι:

 • Να είναι ενεργός γεωργός, με ηλικία 18 – 61 ετών και όχι άμεσα συνταξιοδοτούμενος
 • Να έχει υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης το έτος 2017
 • Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ως επαγγελματίας αγρότης ή να είναι νέος γεωργός
 • Να κατέχει επιλέξιμη γεωργική εκμετάλλευση (τυπική απόδοση άνω των 8.000 €)

Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

 • η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού
 • η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών
 • η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και η περίφραξη φυτειών (όχι βοσκοτόπων)
 • η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης    
 • η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
 • η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να φτάσει έως 500.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης είναι  50 ή 60%.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι η 2/4/2018. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου