main img main img main img main img main img main img main img main img

Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τις Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιεί, διοργανώνει το Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τις Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

 

Η περιβαλλοντική αλλά και η οικονομική και κοινωνική αξία και συμβολή των περιοχών αυτών στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, θα αποτελέσουν αντικείμενο 22 ημερίδων που θα διεξαχθούν την περίοδο 15 Οκτωβρίου - 15 Νοεμβρίου 2015 σε αντίστοιχους Δήμους της Κρήτης.

 

Στόχος της  πρωτοβουλίας αυτής είναι να αναδείξει και να προβάλει σε πολίτες και τοπικούς φορείς την ανυπολόγιστη αξία και σημασία της φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας.

 

Η παρουσία σας  σας θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην εκδήλωση που προγραμματίζεται στον Δήμο Χερσονήσου  σας την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015.

 


Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση crete.natura2000@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2810 361242.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου