main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

Εν όψει της έναρξης της νέας τουριστικής σεζόν, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2020.Παρακαλούμε για την άμεση - (το αργότερο έως 15/4/2020)- υποβολή αίτησης έκδοσης (ανανέωση ) άδειας χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2020.

Σε περίπτωση έκδοσης αυτής για πρώτη φορά, η αίτηση θα συνοδεύεται από την ΄Αδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ή τη σχετική γνωστοποίηση (αν πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και την έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για τα λοιπά καταστήματα), καθώς και από τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα του χώρου που ζητείται η χρήση.

(Πληροφορίες:Κουρμουλάκης Δημήτρης

Τηλέφωνο:2897340074)

 

Μ.Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

copyright © Δήμος Χερσονήσου