ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

Εν όψει της έναρξης της νέας τουριστικής σεζόν, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2020.Παρακαλούμε για την άμεση - (το αργότερο έως 15/4/2020)- υποβολή αίτησης έκδοσης (ανανέωση ) άδειας χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2020.

Σε περίπτωση έκδοσης αυτής για πρώτη φορά, η αίτηση θα συνοδεύεται από την ΄Αδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ή τη σχετική γνωστοποίηση (αν πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και την έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για τα λοιπά καταστήματα), καθώς και από τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα του χώρου που ζητείται η χρήση.

(Πληροφορίες:Κουρμουλάκης Δημήτρης

Τηλέφωνο:2897340074)

 

Μ.Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ