Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2018

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                        Γούρνες, 08-03-2018            

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εν΄ όψει της έναρξης της νέας τουριστικής σεζόν, σας ενημερώνουμε ότι  βρίσκεται σε εξέλιξη  η υποβολή αιτήσεων για Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2018.  Οι ενδιαφερόμενοι – προκειμένου για την έγκαιρη έκδοση της ανωτέρω σχετικής Άδειας-  θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα (μέχρι 30-04-2018),   σε οποιοδήποτε δημοτικό κατάστημα του  Δήμου Χερσονήσου για να  υποβάλλουν  τη σχετική αίτηση,  συνοδευόμενη από την  ΄Αδεια  Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ή τη σχετική γνωστοποίηση (αν πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)  και την έναρξη δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για τα λοιπά καταστήματα).

 

 

 Μ.Ε.Δ.

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ