Ανακοίνωση για 34 &35 συνεδριάσεις ΔΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου 34η ειδική και 35η τακτική οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023, δια ζώσης και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 17:30 & 18.00 αντίστοιχα, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαντηράκης Κων/νος