Ανακοίνωση μη πραγματοποίησης 29ης έκτακτης συνεδρίασης ΔΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η 29η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 11:00 για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή αιτήματος - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.5056/2023 - εξαίρεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου από την κατάργηση του άρθρου 29 του Ν. 5056/2023.

2. Υποβολή αιτήματος - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.5056/2023 - εξαίρεσης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χερσονήσου με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» από την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν. 5056/2023.

Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος