ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 30 & 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου 30η ειδική και 31η τακτική οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, δια ζώσης και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 17:00 & 18.00 αντίστοιχα, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χειρακάκης Γεώργιος