ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

Η 39η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Χερσονήσου η οποία είχε προγραμματιστεί νια Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, δια

ζώσηc; και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 18.00, δεν πραγματοποιήθηκε λόyω

έλλειψης απαρτίας.