ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες, σε εφαρμογή της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’/20-3-2020) ενέκρινε κατά πλειοψηφία με την υπ’αριθμ. 38/15-5-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής δημοτικών τελών στο mail του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (doy@hersonisos.gr)

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι οποίες  συνέχισαν τη λειτουργία τους παρέχοντας τις  υπηρεσίες τους, με παράδοση κατ’ οίκον εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

 

H αίτηση θα συνοδεύεται από τα κάτωθι  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Aντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού (όλες οι σελίδες) ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου .

 

  • Έντυπο δήλωσης αναστολής εργασιών που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της ( και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής ) Προσοχή Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen-screenshot ) από το ΕΡΓΑΝΗ.

 

  • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας

 

Αρχεία