ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ο Δήμος Χερσονήσου εν όψει της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2024 και προσβλέποντας στη συνεργασία των δημοτών του, ώστε να ληφθούν απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας, για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, ενημερώνει τους πολίτες για τα ακόλουθα:

 Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές οικοπεδικών και λοιπόν ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς επίσης και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση έως τις 30/4/2024 να κάνουν τα ακόλουθα:

1. Να κόψουν και να απομακρύνουν τα ξερά και σπασμένα κλαδιά και δέντρα, καθώς και τα κλαδιά που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσματα.

2. Να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη που βρίσκεται στο έδαφος (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα, ξερά κλαδιά)

3. Να κόψουν και να απομακρύνουν τα κλαδιά της βάσης των δέντρων, ώστε να αυξηθεί το ύψος της κόμης από το έδαφος

4. Να αραιώσουν τη θαμνώδη βλάστηση που καλύπτει το έδαφος.

5. Να απομακρύνουν τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά και απορρίμματα

6. Να μαζέψουν και να μεταφέρουν σε μέρος που επιτρέπεται, όλα τα προϊόντα του καθαρισμού Επίσης, υπάρχει υποχρέωση επανάληψης των ενεργειών αυτών σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εφόσον είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση των προαναφερόμενων μέτρων επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου σε αυτούς από τον οικείο Δήμο:

1. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

2. H δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και της απομάκρυνσης των υλικών.

26/3/2024

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Σπυρίδων Κατσαμποξάκης

Για πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο email: dimos@hersonisos.gr, ή/και

στα τηλέφωνα: 2897340050, 2897340012, 2897340013