Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

αποσκοπώντας στη διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των αυτοκινήτων οχημάτων σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σον υποχρεωτικό εφοδιασμό των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, ώστε να είναι εφικτή η άμεση τοποθέτηση και χρήση τους σε όποιο σημείο του οδικού δικτύου απαιτηθεί, προδιαγραφών σύμφωνων με το άρθρο 2 της ανωτέρω υπό στοιχείο -2- Τπουργικής Απόφασης του προοιμίου της παρούσας, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, από ώρα 22:00 της σήμερον 29/01/2024 και μέχρι νεοτέρας, για το σύνολο του οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου.

2. Ως «αντιολισθητικά» νοούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

3. Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

4. Ο έλεγχος ύπαρξης κατάλληλων αντιολισθητικών μέσων διενεργείται με οπτικό έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

5. Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων πραγματοποιείται σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου που δε δημιουργεί εμπόδια στην οδική κυκλοφορία, λαμβανομένων από τους οδηγούς όλων των απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. προειδοποιητικό τρίγωνο σε ικανή απόσταση).

6. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 26 και 27 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), ως ισχύει.

Ο Διευθυντής

Ιωάννης ΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ

Tαξίαρχος