Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Τη διακοπή των μαθημάτων σήμερα στις 12.10.2021 ημέρα Τρίτη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, λόγω της ιδιαίτερα έντονης σεισμικής δραστηριότητας, της πιθανής επικινδυνότητας αυτής και της δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων.
 
 
 
 
 
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ιωάννης Σέγκος