main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο, στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

copyright © Δήμος Χερσονήσου