Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

Ο Δήμος Χερσονήσου ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης σε συνεργασία με το Φo.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Θα διανεμηθούν αρχικά 130 κάδοι κομποστοποίησης δωρεάν, σε δημότες που θα δηλώσουν συμμετοχή εθελοντικά και θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι εθελοντές του προγράμματος θα υπογράψουν δήλωση αποδοχής του κάδου κομποστοποίησης προτού τους παραλάβουν και θα ενταχθούν στο «μητρώο κομποστοποιητών» που θα δημιουργηθεί. Θα  πρέπει να διαθέτουν μερικά τετραγωνικά μέτρα ελεύθερης γης στον κήπο ή στο προκήπιο τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την τοποθέτηση του κάδου, ενώ θα είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καλής τους κατάστασης. Ο Δήμος θα υποστηρίξει τη δράση με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, καθώς επίσης και με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, που θα πραγματοποιεί επισκέψεις στους περιβάλλοντες χώρους  τους οποίους θα είναι τοποθετημένοι οι κάδοι. Η ειδική ομάδα θα παρέχει ενημέρωση σε θέματα που θα αφορούν την διαδικασία της κομποστοποίησης, ενώ συγχρόνως, θα συλλέγει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία με στόχο την επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της δράσης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φo.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε.) στο τηλέφωνο 2897021921 ενώ στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr υπάρχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για να ενημερωθούν σχετικά.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

  1. Ύπαρξη κήπου για την τοποθέτηση του κομποστοποιητή.
  2. Η οικία θα πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα εντός των ορίων του Δήμου Χερσονήσου
  3. Θα δοθεί σε δημότες από όλες τις Δημοτικές Ενότητες τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
  4. Προτεραιότητα θα δοθεί σε οικογένειες με τουλάχιστον 4 άτομα και κυρίως  σε οικογένειες με νεαρά μέλη και παιδιά.
  5. Εκπαίδευση και διάθεση για γόνιμη συνεργασία με την ειδική ομάδα του Δήμου που θα πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις μετά από ραντεβού για συλλογή στατιστικών στοιχείων και μετρήσεων.

Διαδικασία Ένταξης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης.

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και επιθυμείτε να συμμετέχετε εθελοντικά ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

  1. Εκτυπώνετε την Αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.
  2. Εκτυπώνετε την Δήλωση του Νόμου 105 για την Αποδοχή των όρων και την Παραλαβή του Κομποστοποιητή.
  3. Επικοινωνείτε με το Φo.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. στο τηλέφωνο 2897021921 για να σας ενημερώσουν για τις ώρες που θα παραλαμβάνουν τα υπογεγραμμένα έγγραφα.
  4. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 έως 5 Ιουλίου 2013. 
  5. Στη συνέχεια υπεύθυνος από τον Φo.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. θα επικοινωνήσει με όσους δημότες ενταχθούν στο πρόγραμμα για να κανονιστεί η παράδοση του κάδου μαζί με τις οδηγίες κομποστοποίησης. Για την παραλαβή του κάδου χρειάζεται να έχει συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.