Ημερίδα στο Ηράκλειο από την Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ MIS 5029840, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης ως φορέας υλοποίησης συνεργάζεται με τους συμπράττοντες κ.ά. φορείς για την πραγματοποίηση και των Συνοδευτικών Μέτρων του προγράμματος ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης.

Ως Συνοδευτικά Μέτρα νοούνται δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική ενδυνάμωση, ενσωμάτωση και επανένταξη των ωφελουμένων/δικαιούχων του προγράμματος.  

Ο Δήμος Χερσονήσου -ως συμπράττων φορέας- σας ενημερώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, για την Π.Ε. Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει

Ημερίδα την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, ώρα 10.00-13.00 στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (οδός Κορωναίου 9).

Τα θέματα που αναπτυχθούν είναι:

Παροχή νομικών συμβουλών, Επίλυση Νομικών Ζητημάτων, Συναλλακτικές Διαφορές, Δικαιώματα του Καταναλωτή, Φορολογικές Διαδικασίες, Δικαστικές Προσφυγές, Ρυθμίσεις Οφειλών σε Τράπεζες και Δημόσιο, Αντιμετώπιση της Υπερχρέωσης, Οργάνωση και Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού και Ικανοποίηση των Βιοποριστικών Αναγκών.

Η εκδήλωση απευθύνεται στους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ, σε φορείς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

 

Εκ μέρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας

(Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας)

Δήμου Χερσονήσου