Διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Χερσονήσου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, στις 18.02.2021 ημέρα Πέμπτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και καθιστούν τη λειτουργία τους αδύνατη.

Η λειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση.


Ο Δήμαρχος Χερσονήσου 

Ιωάννης Σέγκος