Έναρξη χρήσης του δικτύου αποχέτευσης οικισμών Ανάληψης – Αγριανών & έναρξη κατάθεσης αιτήσεων σύνδεσης

Την ανακοίνωση και λεπτομέρειες για την διαδικασία θα βρουν οι δημότες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http:/www.deyahers.gr/σύνδεση-με-αποχέτευση-ανάληψης/