Έχουμε κατοικίδιο; Ποιες είναι οι βασικές μας υποχρεώσεις;

Όπως προβλέπει η νομοθεσία (ν. 4039/2012), μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή που αποκτούμε έναν «μικρό φίλο», επισκεπτόμαστε τον κτηνίατρο μας και φροντίζουμε για τα εξής:

  1. Να αποκτήσει το ζώο μας ηλεκτρονική ταυτότητα, το γνωστό «τσιπάκι»
  2. Να εκδοθεί βιβλιάριο υγείας για το ζώο μας

Ως ιδιοκτήτες ζώου συντροφιάς πρέπει να φροντίζουμε επίσης ώστε:

  • το ζώο μας να είναι υγιές, να στειρώνεται (αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα νεογέννητα του) και να διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα, που θα είναι άνετο και υγιεινό
  • ο περιβάλλων χώρος του ζώου να είναι καθαρός από περιττώματα
  • να προσκομίζουμε ή να αποστέλλουμε ταχυδρομικά στο Δήμο όπου κατοικούμε, το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου μας
  • αν, για οποιοδήποτε λόγο, χάσουμε ζώο συντροφιάς, να δηλώσουμε την απώλειά του στον κτηνίατρό μας, μέσα σε διάστημα 5 ημερών
  • αν προκύψει σοβαρός λόγος και πρέπει να αποχωριστούμε ζώο συντροφιάς, να συνεργαστούμε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου όπου κατοικούμε και να της παραδώσουμε το ζώο

Ειδικά όσοι έχουμε σκύλο φροντίζουμε ώστε:

  • ο σκύλος μας να κάνει βόλτα πάντα με συνοδό, που θα τον κρατά δεμένο με λουρί και σε μικρή απόσταση από τον ίδιο
  • να συλλέγουμε πάντα τα περιττώματα του σκύλου μας, όταν τον κάνουμε βόλτα
  • ο σκύλος μας να μη φεύγει από την ιδιοκτησία μας και να μπαίνει μέσα σε άλλες ιδιοκτησίες ή να περιφέρεται σαν αδέσποτος

Υπενθυμίζουμε τέλος, ότι η έλλειψη σήμανσης του ζώου συντροφιάς επιφέρει στον ιδιοκτήτη του πρόστιμο 300 €, ενώ η έλλειψη ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας του ζώου επιφέρει πρόστιμο επίσης 300 €.