Τώρα η γνώμη σου μετράει! Δήλωσε συμμετοχή για το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Χερσονήσου

Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για όλους τους Νέους και τις Νέες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
Χερσονήσου.

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι οι νέοι με τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα δράσης του Δήμου, σε όλους του τομείς ενδιαφέροντος της νεολαίας (Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Παιδεία, Νέες Τεχνολογίες, Τοπικά Προβλήματα κλπ.)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Χερσονήσου θα δίνει την δυνατότητα στον νεανικό πληθυσμό να εκφραστεί, να διατυπώσει και να συμμετέχει -συμβουλευτικά- με τις ιδέες και τις απόψεις του στην διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δήμου.

Βασικός στόχος είναι να συνδράμει τον Δήμο Χερσονήσου στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων, στην ανάλογη ενεργοποίησή τους για επίλυση αυτών και στην δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των Νέων στο Δήμο τους.

Καλούμε Nέες και Nέους 15 – 28 ετών (γεννημένοι από 1/1/1996 έως 31/12/2009) που είναι εγγεγραμμένες/οι στα Δημοτολόγια του Δήμου Χερσονήσου, να εγγραφούν στο Μητρώο  Νέων του Δήμου Χερσονήσου, να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας στη συγκρότηση και μετέπειτα στις λειτουργίες και δραστηριότητες του εγχειρήματος.

Η υποβολή αιτήσεων/εγγραφών για εγγραφή στο Μητρώο  Νέων του Δήμου Χερσονήσου θα γίνεται από 4/4/2024 έως και  30/04/2024, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την σχετική αίτηση εγγραφής.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων εγγραφής, θα οριστεί ημερομηνία εκλογών και θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους καθώς και με e-mail, όσοι νέοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων.

Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ΤΟΣΥΝ περιέχονται στους νόμους 3443/2006, 3577/2007, και στην ΚΥΑ 47267/2008 .

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2813404614 - 2813404618.

icon