Έχουμε κατοικίδιο; Ποιες είναι οι βασικές μας υποχρεώσεις;