main img main img main img main img main img main img main img main img

Eκθεση Αξιολόγησης του Δήμου Χερσονήσου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου

 

Στο συνημμένο κείμενο υπάρχει η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης

copyright © Δήμος Χερσονήσου