main img main img main img main img main img main img main img main img

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΗΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΗΝΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

copyright © Δήμος Χερσονήσου