Ενημερωτικό υλικό προς τους πολίτες - έργο LIFE RE-WEEE

   Ο Δήμου Χερσονήσου,  στο πλαίσιο συμβολής του στην κυκλική οικονομία και στα οφέλη εφαρμογής της στον τομέα των ηλεκτρικών συσκευών,  αναρτά τους παρακάτω συνδέσμους οι οποίοι περιέχουν για τους δημότες, οδηγίες χρήσης ορθών πρακτικών πρόληψης παραγωγής ηλεκτρικών και  ηλεκτρονικών αποβλήτων, συμβουλές επέκτασης του χρόνου ζωής τους  καθώς και οδηγίες  επισκευής των.

 

   Το παραπάνω έργο LIFE RE-WEE, με συντονιστή δικαιούχο την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» (info@electrocycle.gr) έχει ως σκοπό την πρόληψη δημιουργίας  Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθώς και την προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση. 

 

Έργο LIFE RE-WEEE

Οδηγός ορθών πρακτικών και πρόληψης παραγωγής ΑΗΗΕ

Συνοπτικός Οδηγός Επισκευών Κατ' Οίκον για Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές

Συνοπτικός Οδηγός Επισκευών Κατ' Οίκον για Ηλεκτρονικές Συσκευές