ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣ

Νωρίτερα σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά, ορίζεται για το έτος 2024,  στην Περιφέρεια Κρήτης, το χρονικό όριο απαγόρευσης χρήσης πυρός.

Η 15η Απριλίου 2024 ορίζεται το χρονικό όριο έναρξης απαγόρευσης οποιασδήποτε χρήσης φωτιάς  σε εκτάσεις που αναφέρονται στην πυροσβεστική διάταξη 9/2021 «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους».  (ΦΕΚ 2229Β/12-4-2024)

Καλούνται οι δημότες να ακολουθούν τις οδηγίες της σχετικής ανακοίνωσης του δήμου, για τις κάτωθι εργασίες, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου:

1. Να κόψουν και να απομακρύνουν τα ξερά και σπασμένα κλαδιά και δέντρα, καθώς και τα κλαδιά που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσματα.

2. Να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη που βρίσκεται στο έδαφος (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα, ξερά κλαδιά)

3. Να κόψουν και να απομακρύνουν τα κλαδιά της βάσης των δέντρων, ώστε να αυξηθεί το ύψος της κόμης από το έδαφος

4. Να αραιώσουν τη θαμνώδη βλάστηση που καλύπτει το έδαφος.

5. Να απομακρύνουν τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά και απορρίμματα

6. Να μαζέψουν και να μεταφέρουν σε μέρος που επιτρέπεται, όλα τα προϊόντα του καθαρισμού Επίσης, υπάρχει υποχρέωση επανάληψης των ενεργειών αυτών σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εφόσον είναι απαραίτητο.

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση των προαναφερόμενων μέτρων επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου σε αυτούς από τον οικείο Δήμο:

1. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

2. H δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και της απομάκρυνσης των υλικών.

 15/4/2024

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

 Σπυρίδων Κατσαμποξάκης

  Για πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο email: dimos@hersonisos.gr, ή/και στα τηλέφωνα: 2897340050, 2897340012, 2897340013