ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Χερσονήσου σας προσκαλεί στην εναρκτήρια εκδήλωση για το:

 

 

ΤΟΠΙΚΟ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

 

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, ώρα 11:00

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης

 

ΤΟΠΙΚΟ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ