Επικαιρότητα

Οικονομική Επιτροπή

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 50η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 50η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

27/12/2021 10:56
Πρόσκληση για την 49 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 49 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

20/12/2021 10:22
Πρόσκληση για την 48 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 48 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14/12/2021 11:57
πρόσκληση για την 47η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

πρόσκληση για την 47η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

03/12/2021 13:21
Πρόσκληση για την 44η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 44η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

22/11/2021 11:20
Πρόσκληση για την 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

22/11/2021 10:32
Πρόσκληση για την 43η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Πρόσκληση για την 43η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

11/11/2021 15:02
Πρόσκληση για την 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

24/09/2021 15:12
Πρόσκληση για την 36η  συνεδρίαση Ο.Ε. 2021 δια περιφοράς έκτακτη

Πρόσκληση για την 36η συνεδρίαση Ο.Ε. 2021 δια περιφοράς έκτακτη

23/09/2021 14:46
Πρόσκληση για την 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου (διά περιφοράς)

Πρόσκληση για την 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου (διά περιφοράς)

10/09/2021 10:19
Πρόσκληση για την 32η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 32η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

23/08/2021 13:26
Πρόσκληση για την 31 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021

Πρόσκληση για την 31 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021

13/08/2021 11:07