Επικαιρότητα

Οικονομική Επιτροπή

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

24/09/2021 15:12
Πρόσκληση για την 36η  συνεδρίαση Ο.Ε. 2021 δια περιφοράς έκτακτη

Πρόσκληση για την 36η συνεδρίαση Ο.Ε. 2021 δια περιφοράς έκτακτη

23/09/2021 14:46
Πρόσκληση για την 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου (διά περιφοράς)

Πρόσκληση για την 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου (διά περιφοράς)

10/09/2021 10:19
Πρόσκληση για την 32η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 32η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

23/08/2021 13:26
Πρόσκληση για την 31 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021

Πρόσκληση για την 31 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021

13/08/2021 11:07
Πρόσκληση για την 30η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

05/08/2021 13:42
Πρόσκληση για την 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

30/07/2021 13:53
Πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

20/07/2021 07:31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 27η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 27η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗ

16/07/2021 12:30
Πρόσκληση για την 26 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 26 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

16/07/2021 07:27
Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

09/07/2021 17:59
Πρόσκληση για την 24η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

25/06/2021 14:16