Επικαιρότητα

Οικονομική Επιτροπή

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Χερσονήσου έτους 2022

Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

24/06/2022 11:30
Πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

17/06/2022 14:31
Πρόσκληση για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Πρόσκληση για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

10/06/2022 14:17
Πρόσκληση για την 22η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Πρόσκληση για την 22η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

27/05/2022 18:35
Πρόσκληση για την 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Πρόσκληση για την 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

22/05/2022 19:42
Πρόσκληση για την 20η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Πρόσκληση για την 20η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

19/05/2022 11:58
Πρόσκληση για την 19η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Πρόσκληση για την 19η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

17/05/2022 14:13
Πρόσκληση για την 18η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022 τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση για την 18η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022 τηλεδιάσκεψη

09/05/2022 10:37
Πρόσκληση για την 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

05/05/2022 12:45
Πρόσκληση για την 16η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Πρόσκληση για την 16η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022

29/04/2022 15:25
Πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

26/04/2022 09:00
Πρόσκληση για την 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

Πρόσκληση για την 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2022

18/04/2022 08:28