Επικαιρότητα

Οικονομική Επιτροπή

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

Πρόσκληση για την 34η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

22/09/2023 14:14
Πρόσκληση για τη 33 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Πρόσκληση για τη 33 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

19/09/2023 11:16
Πρόσκληση για την 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

Πρόσκληση για την 32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

15/09/2023 14:56
Πρόσκληση για τη 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Πρόσκληση για τη 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

31/08/2023 14:21
Πρόσκληση για τη 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για τη 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

29/08/2023 14:29
Πρόσκληση για την 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για την 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/08/2023 15:05
Πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή

Πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή

07/08/2023 15:08
Πρόσκληση για τη 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για τη 27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

21/07/2023 13:51
Πρόσκληση για τη 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για τη 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

10/07/2023 08:35
Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

27/06/2023 10:50
πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

πρόσκληση για την 24η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023

23/06/2023 14:32
Πρόσκληση για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

Πρόσκληση για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2023

19/06/2023 14:53